INFOGRAFIES CATALÀ


Infografies de suport per a explicar i/o tenir presents:- les normes d'accentuació, els accents diacrítics i els dígrafs.-El conte - El text descriptiu - El text Expositiu


Descarrega el recurs en Català

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Translate