LUDIFICACIÓ

La ludificació consisteix en facilitar l'aprenentatge als alumnes a partir de les dinàmiques pròpies del joc, facilitant la connexió entre l'emoció i l'aprenentatge de forma divertida i motivadora.


Amb aquesta tècnica d'aprenentatge lúdica es pretén potenciar, a partir d'experiències positives,  l'adquisició de nou coneixement, la interiorització o aprofundiment de coneixements adquirits, la connexió entre coneixements adquirits i coneixements nous i/o l'entrenament d'habilitats socials, autonomia, presa de decisions, acceptació, competició,...

Per tal de potenciar la PARTICIPACIÓ ACTIVA dels alumnes, s'utilitzen diferents mecàniques en funció de l'objectiu concret que es persegueixi:

  • - Escalar diferents nivells de dificultat a mesura que s'avanci en el joc.
  • - Guanyar punts, individualment o en grup, que poden tenir-se en compte a efectes d'avaluació.
  • - Obtenir recompenses, físiques o virtuals, a mode de reconeixement o col·leccionable.
  • - Classificar-se o formar part d'una llista de classificació.
  • - Resoldre reptes de diferents dificultats de forma individual o col·lectiva.

Com a ELEMENT DIDÀCTIC, ens permet tenir una visió global del nivell de coneixements o habilitats que tenen els alumnes en relació al tema concret del joc i en funció del moment en que l'introduïm. 

Aquesta tècnica la utilitzarem per perseguir algun dels següents OBJECTIUS:

  • - Valorar el nivell de coneixement de que disposen els participants, tant individualment com el grup.
  • - Adequar el contingut  i nivell d'allò que estem aprenent.
  • - Aprofundir, ampliar o revisar el coneixement o revisar-lo complementant amb altres vies d'aprenentatge.
  • - Avaluar el coneixement dels alumnes en relació al tema del joc.
  • - Avaluar l'eficàcia de l'activitat o seqüència didàctica que aporta el coneixement necessari per jugar-hi.

A mode d'ORIENTACIÓ DOCENT en l'aplicació d'aquesta tècnica, d'una banda, és imprescindible que el/la docent s'asseguri que els participants han entès, de forma clara, les normes, objectius i finalitat del joc. 

D'altra banda és important la implicació activa del docent en el desenvolupament de la pràctica per part dels alumnes, ja sigui com a observador o participant. En aquest sentit és recomanable que el/la docent tingui clars els criteris que han de valorar l'assoliment dels objectius que persegueix el joc, per exemple, amb l'ús d'una rúbrica o una graella d'observació.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Translate