ENS EXPRESSEM DES D'OBRES D'ART

Hola!
Avui us proposo aquesta activitat descarregable d’expressió oral i/o escrita, original de la Sílvia, la meva súper compi de l’escola on treballo, i que realitzo a classe aproximadament cada tres setmanes per tal d’entrenar la capacitat crítica i la motivació en relació a l’art, la improvisació lingüística, l’expressió en públic o l’expressió escrita.

Per tal de fer l’activitat d’expressió oral, selecciono un alumne/a l’atzar o que vulgui participar voluntàriament (tot assegurant-me que al llarg del trimestre tots han fet l’activitat, escrita i oral, unes dues vegades).

L’alumne/a agafarà una de les targetes a l’atzar i llegirà per ell/a la pregunta, sense que la resta del grup sàpiga què se li pregunta.

Veurà la obra que li toca (jo ho faig també a l’atzar) i tindrà un minut per visualitzar-la bé pensar quin serà el seu discurs.

Mentre l’alumne/a pensa el que dirà, aprofito per comentar la obra amb la resta de companys: autor, època, moviment i alguna curiositat, tampoc tenim gaire temps. Si algun/a alumne/a en vol saber més o vol comentar algun aspecte del quadre, després de la ponència de l’alumne/a deixarem un temps per a fer-ho.

Tot i que és bo que l’alumnat tingui sempre la rúbrica d’avaluació (en aquest cas d’expressió escrita), els criteris que han de tenir clars per a la seva intervenció (que serà d’1 a 3 minuts) són:

- Claredat en el discurs

- Utilització de lèxic variat i determinat

- Expressió clara, projectant la veu i oferint la mirada a tot l’auditori

- Estructuració del discurs de forma ordenada i coherent

Aquesta activitat ens pot ser útil per a treballar les competències Co2, Co9 i Co12 del currículum de l’àmbit lingüístic.


Variant:

És divertit i motivador per a ells i elles seguir la mateixa dinàmica però en equips cooperatius. En aquest cas ampliarem els temps i podem donar una targeta a un equip, la mateixa a tots o una de diferent a cada equip en relació a la mateixa obra o, pel contrari, treballar la mateixa pregunta en relació a una obra diferent per a cada equip.

Pel que fa a les targetes d’expressió escrita he anat provant diferents dinàmiques a l’aula. Em resulta interessant veure com el seu discurs escrit ha millorat quant a coherència, estructura i contingut a mesura que han anat agafant l’hàbit de l’activitat d’expressió escrita.

A continuació podeu descarregar el material, tot i que si dueu a terme la idea, us animo a proposar a comentaris diferents variants, obres de més estils, moviments i autors i autores a mesura i, per què no, la vostra experiència i la dels i les vostres alumnes.

Descarrega't el recurs

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Translate