EL TEXT EXPOSITIU - Infografia CS


Infografia de suport per a explicar/entendre què és un text d’aquestes característiques, quina estructura té, quins són els elements que sol contenir i quins subtipus de text expositiu podem elaborar.

Descarrega el recurs

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Translate