Dossier de Rúbriques de l'àmbit lingüístic (català i castellà)

En aquest dossier trobaràs rúbriques d'avaluació per a avaluar les competències pròpies de l'àmbit lingüístic a Cicle Superior: català i castellà. 

Concretament trobaràs rúbriques per a avaluar:

- Producció de textos orals, escrits i literaris 
- Text descriptiu
- Text narratiu
- Text expositiu
- Expressió oral i exposició
- Lectura i comprensió lectora
- Aplicar estratègies de cerca i gestió de la informació

Descarrega el dossier complet en català

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Translate