DINÀMIQUES musicals i corporals amb EMOTICONES

Mitjançant l’ús de les emoticones i l’associació de consignes conegudes i/o consensuades per tot el grup, es pretén gestionar diferents dinàmiques en relació a: direcció de cançó coral, cos i moviment i gestió del volum de veu i moviment a l’aula.

CONSIGNES

1. Assignació lliure i consensuada: Per tal de familiaritzar-nos, com a grup, amb aquest material, seria bo realitzar dinàmiques inicials per introduir-lo i jugar-hi per, d’aquesta manera, associar conjuntament i a partir del joc col·lectiu diferents consignes a cada emoticona.
...
Exemple: A partir del moviment lliure i potenciant la creativitat corporal, podem proposar a l’alumnat que expressi allò que els desperta cada emoticona i ho representin amb el cos. Cada alumne o grup argumentarà aquella expressió corporal que els suggereixi posant nom a la consigna. Conjuntament el grup consensuarà la validesa o no de les propostes dels companys.

2. Assignació donada i argumentada: Seria bo que sigui el docent qui gestioni, en aquestes dinàmiques, l’ús del material, principalment durant les primeres sessions per tal d’assegurar-se que tots els membres del grup coneixen i interpreten les consignes acordades o assignades.

A continuació trobareu alguns exemples o mostres de consignes pel material com a recurs d’aula.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Translate