MÚSICA I PUBLICITAT

Aquesta és una proposta de creació d'una activitat competencial per a treballar la música descriptiva i la seva relació amb la publicitat a partir de la potenciació del procés creatiu de l'alumnat.

Amb de l’anàlisi dels elements que conformen la publicitat, coneixerem la música descriptiva i de quina manera ens influeix en el missatge d’aquells productes que ens volen vendre. 

Crearem, a partir de tots aquests elements, un anunci publicitari, utilitzant les noves tecnologies i vertebrat sobre la música. “Vendrem” una forma de ser i situar-nos a la nostra realitat per millorar-la.

OBJECTIUS I COMPETÈNCIES 
Analitzar els elements que conformen la música i la publicitat. Co1, Co2
Conèixer la música descriptiva i diferents estils musicals. Co4
Desenvolupar la creativitat amb elements manipulatius i fent ús de la tecnologia. Co5, Co8
Treballar de forma cooperativa. Co9

ACTIVITAT

MOMENT INICIAL
Visualitzarem diferents anuncis publicitaris sense la música que l’acompanya i amb música i, mitjançant la tècnica cooperativa “percebo, penso, em pregunto” procurarem descobrir, a partir de l’anàlisi guiat, quin tipus de producte ens ofereix l’anunci i quins elements ens porten a deduir aquestes conclusions.
A partir de la conversa guiada, descobrirem i reflexionarem sobre els elements de la música descriptiva i com la podem relacionar amb la publicitat.

DESENVOLUPAMENT I CREACIÓ
Coneixem la rúbrica d’avaluació, així com els elements que utilitzarem per valorar la creativitat de les nostres obres.

En equips cooperatius reflexionarem sobre aquells valors que considerem que contribuiran a millorar la societat, la necessitat de promocionar-los i De quina manera la música ens pot ajudar per aconseguir-ho. Finalment decidirem com volem mostrar-ho a partir de la tècnica de l’stop motion. 

Farem una recerca de diferents estils musicals que encaixin amb la nostra idea.
Procedirem a la creació del nostre anunci amb els materials tecnologia que necessitem. 

TANCAMENT
Exposarem a la resta del grup les nostres creacions i, mitjançant una rúbrica d’avaluació, valorarem els treballs presentats, com s’ajusten a les demandes inicials.

Exemples de l'activitat

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Translate