SOROLLÒMETRE

Sovint som moltes personetes a l'aula, cadascuna amb el seu timbre, el seu volum, el seu caràcter... i com a docents, estem exposats a uns nivells d'intensitat i soroll molt alts i constants.

És probable que l'alumnat no sigui conscient d'aquest fet i ells, també, es troben immersos en un ambient sorollós i moltes vegades constantment estimulats. Aquest fet dificulta l'atenció i la concentració i incideix directament al seu procés d'aprenentatge i retenció d'informació.


Aquest recurs, més que ser un element de gestió de l'aula, pretén ser un element visual per fer conscients als alumnes del nivell de volum al que ens trobem, i suggerir quina seria la intensitat òptima per generar un ambient tranquil d'aprenentatge.

La fletxa de l'esquerra ens indica a quina intensitat ens trobem, en termes musicals. La de la dreta, a quina hauríem d'estar.

Seria bo, abans de presentar aquesta eina a la classe, fer un treball de conscienciació i de presa de consciencia de la importancia de mantenir un volum de veu adequat, depenent de l'activitat, per tal d'anar adquirint poc a poc l'hàbit de gestionar-se ells mateixos aquest aspecte.

Al principi serà el docent qui n'indiqui els nivells, poc a poc pot ser un alumne l'encarregat de modular l'eina i informar a la resta del grup. 

Per fer-ho, podem disposar d'un element sonor que cridi l'atenció als alumnes (un timbre, una campana, un triangle...) i marqui un punt d'inflexió al nivell d'intensitat en que ens trobem.


Descarrega-te'l

Translate