LES PARTITURES D'INICIACIÓ

Aquest és un recurs descarregable per a començar a treballar, amb els alumnes més petits (CI) la LECTURA MUSICAL amb elements extra-musicals o no-convencionals.

La proposta està inspirada en el material que trobaràs a l'entrada "les qualitats del so", en que es detalla quina és la finalitat, objectius i ús del treball a partir de l'associació dels colors, les mides i les formes en l'aprenentatge de la lectura musical.El material que presento consisteix en cinc partitures ordenades per nivells de dificultat que considero que tenen pels alumnes més petits. Jo les utilitzo al Cicle Inicial.

Com veuràs, les partitures només consten de BLANQUES, NEGRES, SILENCI DE NEGRA I CORXERES, ja que amb el material proposat, es pretén l'aprenentatge i aprofundiment d'aquestes.

D'altra banda a cadascuna de les partitures s'incorporen noves notes musicals, començant només per 3 (MI, SOL, LA) i augmentant progressivament fins l'última partitura on ja apareixen totes les notes de l'escala.


A mode d'ORIENTACIÓ en l'ús d'aquest material: 

Per tal d'iniciar-nos al llenguatge rítmic, abans d'incorporar la partitura, recomano fer-ho des de l'aprenentatge corporal, portant-ho al cos associant cada figura (o rectangle) a una part del cos que picarem, per exemple: corxeres a les cuixes, negres picant de mans, silenci aixecant les mans mostrant el palmell i blanques picant al pit.

Pel que fa a l'aprenentatge melòdic em funciona molt bé el treball amb fonomímia, començant igualment associant la posició de la mà al color de la nota, no al nom.

Pels alumnes que mostren més facilitat o un ritme d'aprenentatge més ràpid que la majoria del grup, es pot proposar l'inici a la lectura al pentagrama, ja que cadascuna l'incorpora sota de la partitura de colors, proposant l'escriptura del nom de la nota sota de cadascuna.

D'altra banda, aporto un parell de partitures amb els colors sense pintar (o a mig pintar) que poden utilitzar-se perquè aquests alumnes pintin les caselles que falten associant-les amb les notes corresponents.

Pels alumnes que mostrin més dificultats, o amb un ritme d'aprenentatge més lent, seria bo prioritzar l'aprenentatge rítmic o melòdic per separat, ajudant a la interiorització d'un o altre, depenent com ens interessi treballar-ho. Jo recomano aprofundir, abans d'incidir en la interpretació de la partitura, en  l'aprenentatge rítmic portat al cos, per exemple utilitzant diferents parts del cos per indicar sons llarg o curts, tal i com explico més amunt.


Descarrega’t el recurs

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Translate