EDUCACIÓ EMOCIONAL

QUÈ ÉS?
Per a respondre a aquesta pregunta faré un molt breu anàlisi de les propostes que ens fan diferents autors:

Thorndike (1920) és un dels primers autors que ens parlen d’”intel·ligència social”, una primera aproximació al concepte, que comporta implícit al seu significat un alt component emocional.

Wechsler (1940) postula la influència de factors no intel·lectuals del comportament, Salovey y Mayer (1990) introdueixen el terme “Intel·ligència Emocional” per referir-se a la “capacitat de controlar i regular els sentiments propis i dels altres i conduir el pensament i les nostres accions”.

En aquest mateix sentit, Gardner (1983) ja havia considerat la “intel·ligència personal” (intra i interpersonal) com a les capacitats que ens faciliten l’autoconeixement, d’allò que sentim i que conforma el nostre autoconcepte, i el reconeixement de l’altre com a ésser que també sent i que percep la realitat a la seva manera.

Goleman (1995) popularitza ja el concepte “intel·ligència emocional” atorgant-li aquestes característiques:
  • - Conèixer les pròpies emocions
  • - Habilitat per gestionar les pròpies emocions
  • - Auto-motivació
  • - Reconèixer les emocions dels altres: Empatia
  • - Establir relacions efectives: Assertivitat


Finalment Bisquerra (2006) defineix quines són les competències emocionals:
  • - Consciència emocional 
  • - Regulació de les emocions
  • - Motivació
  • - Habilitats socio-emocionals


DISSENY D’ACTIVITATS 
Quan ens plantegem dissenyar una activitat, seqüència o pla d’”educació emocional”, és important, d’una banda, tenir present les competències emocionals proposades per Bisquerra, tenint clar en quins aspectes pretenem incidir: de reconeixement, gestió i/o expressió de les emocions.

D’altra banda, cal tenir en compte les competències bàsiques de l’àmbit d’educació en valors de la Generalitat (2015). Les trobem organitzades en dimensions: Personal, Interpersonal i Social.

Aquest document ens ofereix orientacions per a la realització de dinàmiques que impulsin als alumnes a la interiorització dels hàbits necessaris, com ara continguts clau per afavorir el desenvolupament personal i interpersonal, orientacions metodològiques especifiques i ens recursos per a l’avaluació

Descarrega't el recurs

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Translate