DICTATS I POLIRÍTMIES

Aquestes targetetes les utilitzo per a fer dictats rítmic en petits grupets de classe.

L'aprenentatge de les figures rítmiques és bàsic alhora de començar a entendre l'escriptura musical. Pot resultar dificil d'entendre tenint en compte l'abstracció que suposa el fet de convertir els sons en figures que es poden llegir, per aquest motiu, una de les maneres d'aprendre més natural és el joc.

A partir d'aquest es pretén afavorir l'aprenentatge d'aquestes figures.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Translate