AUDICIÓ I ARQUITECTURA

Activitat d'audició activa i CreativaEs tracta de conèixer un estil arquitectònic i relacionar-lo amb la música que el compositor va escriure per representar-la o s'hi va inspirar. (Si no en coneixeu feu cerca, hi ha obres increïbles que s'han generat fent aquesta relació)

D'aquesta manera, per una banda coneixem diferents autors, a vegades menys coneguts però que ens poden oferir un molt bon repertori musical, d'altra banda coneixem diferents estils arquitectònics, de la nostra zona geogràfica en aquest cas i proporcionem inputs que ens ajudaran a potenciar la nostra creativitat.

En aquest cas, proposo relacionar l'obra "Capricho Àrabe" de Francisco Tàrrega amb l'estil dels mosaics de l'Alhambra de Granada. 

En el MOMENT INICIAL, escoltem l'obracomentem els aspectes propis d'una audició, l'instrument que l'interpreta i una petita biografia de l'autor i, si el nivell ho permet, l'estructura de l'obra.

Seguidament, comentem els trets més característics de l'art o estil arquitectònic prominentment àrab de la fortalesa andalusa. Aquesta segona part podem treballar-la a partir d'una conversa dialògica, una rutina de pensament (veig, penso em pregunto, per exemple) o una dinàmica de grup cooperatiu (1, 2, 4 per exemple). En tots els casos posant en comú les conclusions extretes amb tot el grup classe .

En el moment de DESENVOLUPAMENT I CREACIÓ es proposa crear mosaics inspirats tant en l'obra musical com en els exemples arquitectònics observats amb diferents materials, les imatges de la proposta estan fetes amb paper de celofana, i el mosaic retallat amb punxons sobre cartolina.

Per fer el TANCAMENT de l'activitat és positiu i bonic que els alumnes que ho desitgin tinguin l'oportunitat d'explicar la seva obra, significat, inspiració... a la resta del grup.

Finalment proposo exposar les obres en un espai visible amb una petita explicació de què és, a poder ser, feta pels alumnes.

Pel que fa a l'AVALUACIÓ de l'activitat, proposo avaluar l'audició, la participació, la creativitat, la destresa en l'execució, la presentació

Les rúbriques amb les que avaluo aquest tipus d'activitat les trobareu a l'apartat Avaluació.Descarrega't el recurs

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Translate