ORIENTACIONS PER L'AVALUACIÓ

Recursos, eines i estratègies que et poden ajudar per al procés d'avaluació dels diferents aspectes que es treballen a l'educació artística: rúbriques, graelles d'observació, dianes i criteris d'avaluació.

Vols saber-ne més?

Translate